Witold Wołowski

Wstęp i opracowanie wydania wierszy i obrazów Anny Keryl (Z niebem, ze światem, z tobą)
[Introduction to With Heaven, wiht World, with You. Poems (1980-2015)]

Rozdział w książce

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Z niebem, ze światem, z tobą. Wiersze (1980-2015)