Witold Wołowski

Reinhardt reżyseruje Shakespeare’a. Przestrzeń jako paradygmat inscenizacji
[Reinhardt staging Shakespeare]

Recenzja artykułu naukowego