Witold Wołowski

Organisation du discours de recherche. Dictionnaire des expressions usuelles pour rédiger des travaux de recherche en sciences humaines (polonais-français) (Organizacja dyskursu naukowego. Polsko-francuski słownik wyrażeń używanych do pisania prac naukowych w dziedzinach humanistycznych)
[Research Discourse Organisation (polish-french dictionary)]

Podręcznik akademicki

Współautorzy: Katarzyna Wołowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: wyrażenia dyskursu naukowego