Witold Wołowski

Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois…" Effacement énonciatif et effets de généricité dans "La Poche Parmentier" de Georges Perec
["You’ve already told it fifty times..." Depersonalisation of speech and generic hybridisation in "La Poche Parmentier” by Georges Perec]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Współautorzy: Sobczyński Krzysztof
Rok wydania: 2007
Tom: LIV
Strony od-do: 51-82Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Wołowski and Sobczyński Krzysztof",
title = "Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois…'' Effacement énonciatif et effets de généricité dans ''La Poche Parmentier'' de Georges Perec",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2007",
pages = "51-82"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wołowski, W. and Sobczyński Krzysztof(2007). Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois…" Effacement énonciatif et effets de généricité dans "La Poche Parmentier" de Georges Perec. Roczniki Humanistyczne, 51-82.