Witold Wołowski

Scenariusz pantomimy jako tekst didaskaliczny (na przykładzie baletów René Chara i Bolesława Leśmiana).
[The pantomime scripts as didascalia: the ballets of R. Char and B. Leśmian]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Zakład Historii i Teorii Teatru IS PAN