Witold Wołowski

Ironie et ses effets dans le Théâtre Comique de Gabriel Marcel
[Effects of Irony in the Comic Theatre by Gabriel Marcel ]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 1997
Tytuł publikacji: Le rire au théâtre
Strony od-do: 125-167