Witold Wołowski

O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena
[Conception of poetic language by Jean Cohen ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Współautorzy: Katarzyna Wołowska
Rok wydania: 2008
Tom: XVI
Strony od-do: 225-240
Streszczenie: Artykuł, mający w dużej mierze charakter popularyzatorski, jest zwięzłą prezentacją koncepcji języka poetyckiego i poetyckości wypracowanych przez znanego francuskiego lingwistę i poetyka Jeana Cohena. Komentarze i uwagi dotyczą zasadniczo dwóch prac nie tłumaczonych na język polski : Structure du langage poétique ( 1966 ) i La Haut langage ( 1979 ). Pierwsza z nich, sytuująca się w perspektywie strukturalistycznej, zawiera teorię figury poetyckiej jako mechanizmu opartego na różnego rodzaju odchyleniach od normy językowej. Druga, o charakterze psycholingwistycznym, bada dwie funkcje spełniane przez figuralność : totalizację znaczenia w utworze poetyckim oraz afektywną intensywność przekazu.
Słowa kluczowe: poezja, poetyckość, język poetycki, figura, trop, odchylenie, totalizacja, afektywnośćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Wołowski and Katarzyna Wołowska",
title = "O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena ",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2008",
pages = "225-240"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wołowski, W. and Katarzyna Wołowska(2008). O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena . Roczniki Humanistyczne, 225-240.