Witold Wołowski

Pojęcie izoplazmii w koncepcji czasowości tekstu poetyckiego Grupy μ
[The Isoplasm in Concept of Temporality in Literary Texts in the View of the Group μ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PAMIĘTNIK LITERACKI (ISSN: 0031-0514)
Współautorzy: Katarzyna Wołowska
Rok wydania: 2010
Tom: CI
Numer czasopisma: 4/2010
Strony od-do: 131-147
Streszczenie: Zaproponowana przez Grupę μ koncepcja czasowości tekstu poetyckiego, a w szczególności jej kluczowy element, jakim jest pojęcie izoplazmii, dostarcza ciekawych i stosunkowo mało znanych narzędzi analizy aspektu temporalnego w poezji. Izoplazmia to manifestujące się na planie wyrażenia zjawisko redundancji fonicznej, czyli powtarzalności dźwięku lub grupy dźwięków w tekście. Przejawiając się w różnych formach (protorytm, quasi-rytm, rytm) w zależności od liczby powtórzeń danego elementu, redundancja ta wprowadza do utworu określony porządek, cykliczność, regularność, a co za tym idzie ujmuje wyrażoną treść w pewne klamry czasowe. Zaprezentowaną w artykule teorię ilustrujemy przykładem analizy wiersza Jana Lechonia „Bzy w Pensylwanii”, kładąc w niej nacisk na opisane zjawisko izoplazmii i efekty semantyczne, jakie wywołuje w tekście.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Wołowski and Katarzyna Wołowska",
title = "Pojęcie izoplazmii w koncepcji czasowości tekstu poetyckiego Grupy μ",
journal = "PAMIĘTNIK LITERACKI",
year = "2010",
number = "4/2010",
pages = "131-147"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wołowski, W. and Katarzyna Wołowska(2010). Pojęcie izoplazmii w koncepcji czasowości tekstu poetyckiego Grupy μ. PAMIĘTNIK LITERACKI, 4/2010, 131-147.