Witold Wołowski

Kaznodzieje i inkwizytorzy. Tytułem wstępu do rozważań
[xxx]

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Inkwizycja papieska w Europie środkowo-wschodniej (monografia) Rok wydania: 2010
Autor (twórca): Grado .G. Merlo