Witold Wołowski

Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)
[Didaskalia (stage directions) and didaskaliability (not only in drama) ]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN