Witold Wołowski

Tragedia i dwór. Stan faktyczny oraz polemiczne użycie stereotypu w historii polskich przekładów Corneille’a i Racine’a
[Tragedy and the court. Facts and polemical use of the stereotype in the history of Polish translations of Corneille and Racine]

Recenzja artykułu naukowego