Witold Wołowski

Teatr ucieczki Gastona Baty, czyli jak wyjść poza świeckość
[Gaston Baty's escape theater, or how to overcome secularity]

Recenzja artykułu naukowego