Witold Wołowski

Jean Anouilh. En quête de la métathéâtralité
[Jean Anouilh. In search of metatheatricality]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Sylwia Kucharuk