Witold Wołowski

Antynomie cyrku - na kanwie książki "Cyrk w świecie widowisk"
[Antinomies of the Circus - about the book "Circus in the World of Performances"]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 203-207
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10629/10597
DOI: 10.18290/rh.2018.66.5-14