Witold Wołowski

O człowieku, który nigdy się nie skarżył
[About the man who never complained]

Artykuł w czasopiśmie

Czasopismo: Przegląd Uniwersytecki (ISSN: 0866-9961)
Współautorzy: Janusz Bień
Rok wydania: 2017
Tom: 29
Numer czasopisma: 4-5(168-169)
Strony od-do: 48-49
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/075/przeglad_uniwersytecki/przeg_xxix_168_nr_4_podglad.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Wołowski and Janusz Bień",
title = "O człowieku, który nigdy się nie skarżył",
journal = "Przegląd Uniwersytecki",
year = "2017",
number = "4-5(168-169)",
pages = "48-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wołowski, W. and Janusz Bień(2017). O człowieku, który nigdy się nie skarżył. Przegląd Uniwersytecki, 4-5(168-169), 48-49.