dr Wiktor Razmus
adiunkt - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wiktor.razmus_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9526-5452