Waldemar Pałęcki

2021


Recenzja w przewodzie doktorskim
Stypendium w ramach programu Erasmus2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowejRedakcja naczelna publikacji naukowej
Inny wyjazd naukowy


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2019


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2018


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2016Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja artykułu naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzja artykułu naukowego
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2011Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2009

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2008Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczneRecenzja artykułu naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2007Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2006

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie

2005


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2000


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1999


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany