Waldemar Pałęcki

2020

Rozprawy doktorskie
  • Muzyka kościelna w diecezji płockiej po Soborze Watykańskim II. Studium liturgiczne

2018

Rozprawy doktorskie
  • Historiozbawczy wymiar sakramentów w świetle przepowiadania papieża Benedykta XVI

2017

Rozprawy doktorskie
  • Kult Bogarodzicy w opactwie cystersów w Krzeszowie po Soborze Trydenckim w świetle zachowanych muzykaliów
Prace magisterskie
  • Miejsce i znaczenie liturgii w pismach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego.

2016

Rozprawy doktorskie
  • Służba Boża obrządku lacińskiego we Lwowie w dobie przemian dziejowych (1945-2012)
Prace magisterskie
  • Chrystocentryczny wymiar kultu świętych we wspólnotach reguły benedyktyńskiej w Polsce po Soborze Watykańskim II w świetle „Monastycznej Liturgii Godzin”.

2015

Rozprawy doktorskie
  • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu i praktyce pastoralnej w diecezji siedleckiej w latach 1972-2013

2014

Rozprawy doktorskie
  • Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. w świetle wypowiedzi maturzystów Suchej Beskidzkiej