2020

Prace magisterskie
  • Ja cielesne a rozbieżności w strukturze Ja u młodych dorosłych
  • Pokora intelektualna a dobrostan psychiczny
  • Wpływ samowspółczucia na procesy przetwarzania informacji o sobie
  • Wpływ samoświadomości na efektywność samoregulacji. Moderująca rola samooceny
  • Związek klarowności koncepcji siebie z procesami przetwarzania informacji o sobie
  • Rozbieżności Ja a dobrostan psychiczny. Moderująca rola samowspółczucia
  • Wpływ samoświadomości na efektywność samoregulacji. Badania posturograficzne