waclaw_bak.jpg
Główny obszar moich zainteresowań naukowych to poznawcza psychologia Ja, w ramach której zajmuje mnie szczególnie problematyka struktury Ja, samoregulacji i samooceny, emocjonalne konsekwencje niespójności w wiedzy o sobie, rozbieżności w systemie Ja i ich znaczenie dla przebiegu procesów samoregulacji.
Badania związane z tą problematyką realizowałem ostatnio w ramach grantu MNiSW pt. "Koncepcja trzech wymiarów samoregulacji - weryfikacja modelu" (H/03/2008/35) 
 
Kontakt: wabak (at) kul.pl
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018 14:34