Urszula Dudziak

2023
2022
Odznaczenie krajowe państwowe
2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Udział w konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Usługi dydaktyczne w kraju

2020Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejOrganizacja konkursów i olimpiad


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Organizacja konkursów i olimpiad


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejOrganizacja konkursów i olimpiad


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieUdział w konferencji krajowejCzłonkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w krajowym zespole eksperckimOrganizacja konkursów i olimpiad


2016
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Recenzja artykułu naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w komitecie lub komisji

2015

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejPrezentacja na konferencji międzynarodowej
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Prezentacja na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2011Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Odznaczenie krajowe państwowe2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2009

Książka popularyzująca naukę


2008
2007
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2006
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim