Urszula Dudziak

2021

Rozprawy doktorskie
 • Relacje rodzinne osób poddanych pod nadzór i dozór kuratora sądowego. Studium emiryczne z Duszpasterstwa Rodzin

2020

Rozprawy doktorskie
 • Ksztaltowanie więzi małżeńskiej polskich emigrantów w Szwajcarii. Studium empiryczne z duszpasterstwa rodzin
Prace magisterskie
 • Znajomość koncepcji pięciu języków miłości Gary'ego Chapmana wśród osób przygotowujących się do małżeństwa.
 • Rodzina z problemem alkoholowym. Studium przypadku.

2019

Prace magisterskie
 • Problemy i potrzeby kobiet po poronieniu samoistnym
 • Postawy nupturientów wobec ojcostwa
 • Postawy nupturientek wobec macierzyństwa

2018

Prace magisterskie
 • Aborcja i ochrona życia w opinii licealistów
 • Znaczenie rodzin zastępczych dla rozwoju dzieci
 • Postawy narzeczonych wobec moralności małżeńsko - rodzinnej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Aksjologiczne wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Propozycja programu Wierzące Dzieci
Prace magisterskie
 • Postawy studentek wobec macierzyństwa
 • Przygotowanie do ojcostwa na podstawie badań kwestionariuszowych ojców i synów
 • Postawy rodzicielskie małżonków z jednym dzieckiem
 • Czystość przedmałżeńska w opinii studentów Politechniki Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2016

Prace magisterskie
 • Poronienie naturalne jako problem społeczny

2015

Prace magisterskie
 • Znaczenie ojca w kształtowaniu postaw seksualnych córek
 • Zaangażowanie małżonków w budowanie więzi małżeńskiej
 • Postawy młodzieży maturalnej wobec moralności małżeńsko- rodzinnej
 • Postawy narzeczonych wobec rodzicielstwa. Studium porównawcze wybranych grup.