Tomasz Sieniow

20162015

 • T. Sieniow (ed.), Return Migrations: theory and practice, Lublin 2015
  [T. Sieniow (ed.), Return Migration: Theory and Practice, Lublin 2015]

 • Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2013


  2012  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE  2011  Rozdział w podręczniku akademickim  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  2010


  Organizacja konferencji krajowej


  Organizacja konkursów i olimpiad


  2009  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2008


  Staż finansowany ze środków międzynarodowych spoza UE


  Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym  2006


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2005


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2003


  Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


  2002


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany