Tomasz Nowicki

2021

Prace magisterskie
 • Księga Wizyt Kanonicznych parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie z lat 1934-2003- edycja źródła
 • Edycja krytyczna Księgi Kolonii KUL w Smolajnach z 1946 roku

2020

Prace magisterskie
 • Księga Protokołów zebrań Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edycja źródła.
 • Krucjata Wstrzemięźliwości (1956-1960) - inwentarz archiwalny zespołu.
 • Edycja krytyczna pracy profesora Andrzeja Wojtkowskiego "Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944". Część II: Lata 1922-1944.
 • Edycja krytyczna pracy profesora Andrzeja Wojtkowskiego "Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944". Część I: Lata rektoratu księdza Idziego Radziszewskiego 1918-1922.
 • Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące majątku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej. Edycja źródłowa.

2019

Prace magisterskie
 • Szlachecka elita urzędnicza Prus Królewskich w epoce nowożytnej.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992. Studium historyczno-prozopograficzne
Prace licencjackie
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Wydawniczej Encyklopedii Katolickiej z lat 1951 - 1955. Edycja źródła
 • Kronika parafii pw. WNMP w Krynkach - Edycja żródła
 • Kronika kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie za lata 1927-1938
 • Sieć archiwów wojskowych w Polsce.
 • Działalność edukacyjna archiwów
 • Edycja dokumentacji związanej z interwencją ks. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, rektora KUL, w sprawie ingerencji cenzury w hasłach drugiego tomu Encyklopedii Katolickiej
 • Początki Encyklopedii Katolickiej. Edycja źródeł z lat 1948-1949
 • Wesele krzczonowskie- edycja źródła
 • Rola,znaczenie i kompetencje Rady Archiwalnej

2014

Prace magisterskie
 • Zaangażowanie w prace oświatowo-społeczne Anny i Andrzeja Nowaków
 • Uczestnicy Krajowych Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w latach 1980-1999. Studium prozopograficzne.