Tomasz Nowicki

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym





Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2020



Artykuł w czasopiśmie



2019



Artykuł w czasopiśmie





Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego




2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Artykuł w czasopiśmie


Recenzja książki naukowej




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej




Realizacja wystawy naukowo-artystycznej


2017



Recenzja książki naukowej




2016




2015




Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki




Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW



2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany







Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej



Wygłoszenie referatu na konferencji


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Recenzja w przewodzie doktorskim





Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW




2012




Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki




2011




Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym



2010




2009




2008





2007


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004



1991


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym