Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych
[Psychological and neurophysiological determinants of aesthetic judgments]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

Nazwa jednostki: NCN