Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym
[Adaptive functions of self-concept: dynamic and structural approach]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN