2022Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2018Stypendium finansowane z innych środków


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


2017Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


Nagroda wewnętrzna


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa
2015Redakcja naczelna publikacji naukowej

Staż finansowany ze środków UE


2014


Hasło encyklopedyczne

Prezentacja na konferencji krajowej2013


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2012

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011

Hasło encyklopedyczne


Artykuł w czasopiśmie
2010
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2007

  • Organization of the seminar regarding Holocaust and the Jewish culture
    [Organizacja seminarium naukowego o Holokauście wraz z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie ]

  • 2006


    Członkostwo w innej organizacji krajowej