Ks. dr Tomasz Adamczyk
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.adamczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8288-5783