Ewangelizacyjny i apostolski wymiar katechezy
[The evangelizing and apostolic dimension of catechesis]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum katechetyczne
Miejsce: Sandomierz