Wychowanie do prawdy na katechezie
[Education towards truth on catechesis]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom