Wiara wyznawana
[The faith professed]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom