Formacja katechetów na współczesne czasy
[The formation of religion teachers adapted to modern times]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej KUL