Wychowanie do prawdy na katechezie
[Education towards truth on catechesis]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja dla katechetów
Miejsce: Radom