Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa
[Baptism incorporates us in the life of Christ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Radom