„Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego”. Sympozjum katechetyczne
[The Christocentrism of Bishop Edward Materski's teaching and ministry. Symposium catechetical]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Radom