Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia
[Catechesis in school: the past 20 years' perspective]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Radom