Katecheza w ujęciu Biskupa Edwarda Materskiego
[Catechesis Bishop Edward Materski’s perspective]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum z okazji 40-lecia sakry biskupiej ks. bpa Edwarda Materskiego
Miejsce: Radom