Katecheta na drodze nieustannej formacji
[Constant formation of the religion education teacher]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Krajowy Kongres Katechetyczny
Miejsce: Poznań