Aktywizacja w katechezie
[The activation of students in catechesis]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Gródek