Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della Vita
[A diocesan Synod in care for life]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Formacji Katechetów (ISSN: 1642-090X)
Rok wydania: 2014
Tom: 55
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 60-70Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisław Łabendowicz",
title = "Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della Vita",
journal = "Zeszyty Formacji Katechetów",
year = "2014",
number = "3",
pages = "60-70"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łabendowicz, S. (2014). Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della Vita. Zeszyty Formacji Katechetów, 3, 60-70.