Wkład Księdza Biskupa Doktora Edwarda Materskiego w rozwój katechizacji w Polsce
[The Rt. Rev. Dr. Edward Materski's contribution to catechization in Poland]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): ks. mgr lic. Bogdan Andrzej Łukasiewicz