„Spotkanie ze Słowem”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I gimnazjum
["A meeting with the Word". A teacher's book for Year 1 lower-secondary school]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2012