Promotor pracy magisterskiej
[Master's thesis supervising]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Grzegorz Gębski
Tytuł publikacji: Katecheza wobec problemu narkomanii w Polsce w latach 1984-2020 na podstawie dokumentów i literatury katechetycznej