Promotor pracy magisterskiej
[Master's thesis supervising]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Karol Rak
Tytuł publikacji: Rok liturgiczny w katechezie w klasach IV-VI szkoły podstawowej w świetle założeń programowych i wy-branych wersji podręczników