Wychowanie w katechezie przez wolontariat
[Upbringing in catechesis through volunteering]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2017
Tom: 64
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 35-55
Streszczenie: Wychowanie młodego człowieka jest złożonym procesem, który dokonuje się w wielu środowiskach, takich jak: rodzina, szkoła, katecheza oraz szkolne i parafialne grupy wolontariatu. Potrzebne są spotkania formacyjne uczniów, którzy chcą pogłębić wiarę w Boga, ale również poszukują sensu służenia innym ludziom, przez co nabierają zaufania. W grupach można rozwijać intelekt, pogłębiać wiarę, uczyć zachowań społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich i ku takim wartościom prowadzić młodego człowieka. Współczesna katecheza ma za zadanie przygotować dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz w strukturach społecznych. Czyni to poprzez organizowanie sytuacji wychowawczych, dzięki którym katechizowani przeniosą poznane doświadczenia w życie. W ten sposób uczniowie nabywają zdolności zawierzenia się Bogu oraz służby drugiemu człowiekowi. Podstawą wychowania przez wolontariat jest dawanie swoim życiem świadectwa o miłości chrześcijańskiej oraz pogłębianie życia duchowego i osobistej relacji z Bogiem.
Słowa kluczowe: katecheza, wychowanie, wolontariat
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/8617/8714
DOI: 10.18290/rt.2017.64.11-3Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisław Łabendowicz",
title = "Wychowanie w katechezie przez wolontariat",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2017",
number = "11",
pages = "35-55"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łabendowicz, S. (2017). Wychowanie w katechezie przez wolontariat. Roczniki Teologiczne, 11, 35-55.