Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat
[Education in catechesis through volunteering]

Organizacja konferencji

Miejsce: Radom