Katecheza chrzcielna dorosłych
[The baptismal catechesis of adults]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXV Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich na Jasnej Górze w Częstochowie
Miejsce: Częstochowa