Ks. dr hab. Sławomir Zych, ur. 10 V 1973 r. w Rzeszowie, absolwent Szkoły Podstawowej w Racławówce i I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym obrządku łacińskiego w Przemyślu (Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne) jako alumn diecezji rzeszowskiej, a następnie w Rzeszowie. W 1998 r. ukończył studia i uzyskał magisterium na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy „Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Nabywańca (recenzent: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor). W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję wikariusza w parafii Kolbuszowa – św. Brata Alberta.

W 2000 r. rozpoczął studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła KUL. Podczas studiów pracował w Kurii Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnym w Rzeszowie. 21 IV 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Funkcjonowanie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego (druk: Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl 2011 – z przedmową metropolity przemyskiego abpa Józefa Michalika). 12 XII 2018 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. Należy do rad naukowych następujących czasopism: "Ateneum Kapłańskie", "Premislia Christiana", "Rocznik Sokołowski" i "Rocznik Mielecki".

Od 16 X 2006 r. asystent w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, od 1 I 2010 – adiunkt, od 1 IX 2022 – dyrektor Ośrodka.

Redaktor naczelny czasopism:

„Studia Polonijne” (2017-),

„Rocznik Kolbuszowski” (2009-2021),

„Zwiastowanie”. Pismo [Urzędowe] Diecezji Rzeszowskiej (2018-)

"Resovia Sacra" (2020-).

 

Nagrody i odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi (2019),

Honorowy Kapelan Leśników (2006),

Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa (2015),

Zasłużony dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny (2022),

Nagroda Burmistrza Kolbuszowej w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 2013.

 

https://kul.academia.edu/S%C5%82awomirZych

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2022 12:47