Ks. dr hab. Sławomir Zych
adiunkt - Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.zych_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1518-9622